12.10.2019

Աուդիո

Աուդիոձայնագրություններ

11/10/2019
12/10/2019
11/10/2019

Մաս 1 (Բացումից մինչև 1-ին ընդմիջում) -

Մաս 2 (1-ին ընդմիջումից մինչև ճաշի ընդմիջում) -

Մաս 3 (Ճաշի ընդմիջումից մինչև 2-րդ ընդմիջում) -

Մաս 4 (2-րդ ընդմիջումից մինչև փակում) -

12/10/2019

Մաս 1  -

Մաս 2  -